Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

De zorg in gemeentes omvat onder meer de onderdelen AWBZ, WMO en Jeugdzorg. De WMO kent een WMO-raad, maar de ABWZ en de Jeugdzorg niet. D66 vindt dat voor de ABWZ en de Jeugdzorg soortgelijke raden moeten worden opgericht. Hierin dienen, naast deskundigen, ook inwoners te worden betrokken. Dit zijn bij voorkeur mensen die op basis van eigen ervaringen of ervaring met hun ouders of kinderen de problemen in de zorg aan den lijve hebben ondervonden. De gemeente dient bij de oprichting en instandhouding van deze raden een participerende, coördinerende en adviserende rol op zich te nemen.
Voor de ouderenzorg geldt dat de woningbouw dusdanig moet worden ingericht dat ouderen die dat willen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zonodig met de hulp van familie en vrijwilligers. Voor diegenen die dat niet willen of kunnen, zijn de woonzorgcombinaties (wozoco’s) een goed alternatief. In de wozoco’s dient voldoende aandacht te zijn voor ontmoeting en ontspanning.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018