Steun ons en help Nederland vooruit

Verantwoorde afweging tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid

D66 heeft oog voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Wanneer economische ontwikkelingen en duurzaamheid met elkaar op gespannen voet dreigen te staan, moet er altijd een grondige afweging worden gemaakt tussen deze beide belangen. Mocht dit leiden tot inkrimping van de natuur, dan dient dit elders in het Rivierengebied te worden gecompenseerd.

Laatst gewijzigd op 21 december 2013