Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en cultuur

Het past niet meer in deze tijd dat clubs en verenigingen zonder meer worden gesubsidieerd door de overheid. De insteek moet daarom zijn dat er kracht wordt geput uit de wederzijdse belangen van de verenigingen enerzijds en de samenleving anderzijds. Clubs en verenigingen kunnen wat D66 betreft daarom alleen nog voor subsidie in aanmerkingen komen op basis van de volgende criteria:

1. Subsidie kan alleen worden verkregen op basis van het aantal jeugdleden;
2. De club of vereniging die subsidie aanvraagt moet voor een ieder toegankelijk zijn (openbaar) en moet ook dusdanig zijn bedoeld;
3. De gesubsidieerde club dient een maatschappelijke tegenprestatie te leveren.

Op deze manier werkt “burgerparticipatie” zelfs door in de subsidiĆ«ring van clubs en verenigingen. Bovendien betekent het dat verleende subsidies zichzelf weer terugverdienen op andere terreinen. Alles wat op vrijwillige basis binnen de gemeenschap wordt opgepakt, hoeft immers niet meer van gemeentelijke gelden te worden gefinancierd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018