Steun ons en help Nederland vooruit

Speciaal basisonderwijs (SBO)

D66 Neder-Betuwe vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een (gecombineerde) SBO/ZMLK/ZMOK school in onze eigen gemeente. Elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, zou hier welkom moeten zijn, mits het onderwijs natuurlijk geschikt is qua niveau en problematiek. De reeds bestaande plaatselijke SBO-school zou ook in dit onderzoek kunnen worden meegenomen, zodat bezien kan worden of de vorming van een school met een twee- of meerzuilig karakter een optie is.
Overigens hoeft het hier niet per se om de vorming van een school te gaan. Het kan ook gaan om speciale klassen binnen een reguliere school. De financieringskosten kunnen mogelijk deels worden gehaald uit de verminderde kosten van het leerlingenvervoer.

Laatst gewijzigd op 1 januari 2014