Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking instellingen en burgers

De openbare orde en veiligheid wordt het beste gewaarborgd door intensieve samenwerking tussen politie, maatschappelijke organisaties, gemeente, verenigingen van plaatselijk belang, etcetera. Want veiligheid kan niet volledig door de overheid worden gegarandeerd. De burger heeft op het gebied van veiligheid een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.

Wel heeft de overheid en dus ook de gemeente de taak inbreuk op de veiligheid daar waar mogelijk te bestrijden. De gemeente moet daartoe intensief samenwerken met andere disciplines die werken aan het bevorderen van veiligheid (politie, maatschappelijke organisaties, verenigingen van plaatselijk belang). Maatschappelijke problemen kunnen niet altijd worden opgelost door het maken van regels.

Laatst gewijzigd op 2 januari 2014