Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

Ooit was Nederland beroemd om zijn ondernemingslust. D66 Neder-Betuwe vindt dat die ondernemersmentaliteit weer in ere moet worden hersteld. Om dit te ondersteunen moet de gemeente de locale ondernemers voldoende faciliteren, bijvoorbeeld door het instellen van een (juridische) klankbordfunctie voor ondernemers. Daarmee kunnen bedrijven zich wellicht beter staande houden in de lastige wereld van regeltjes en wetten. D66 is vóór vrije ondernemerschap. Voor ondernemers die ondanks al hun inspanningen het niet redden, moet er eveneens juridische steun en advies zijn. Faillissementen zijn in deze tijd geen incidentele gebeurtenissen meer en de financiële en emotionele gevolgen zijn groot. De nasleep is vaak ingewikkeld en kan lang duren. Vaak eist dit ook zijn tol op het gebied van gezondheid. Dit kan ervoor zorgen dat de betrokkenen niet meer in staat zijn om te werken en langdurig in een uitkeringssituatie terecht komen. De gemeente heeft er dus alle belang bij dat deze mensen zo snel mogelijk weer opkrabbelen en weer volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Want ook dát is leefbaarheid!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018