Steun ons en help Nederland vooruit

Minder besloten vergaderingen

Meer transparantie betekent natuurlijk ook dat er minder besloten vergaderingen worden belegd. Voorbeelden van projecten die onvoldoende transparant waren, zijn: “de Waalwaard” en de “Biezenburg”. Als inwoners in een vroeger stadium mee mogen denken over nieuwe ontwikkelingen in hun woonomgeving zal dit naar verwachting leiden tot meer betrokkenheid van de burgers en minder weerstand tegen politieke beslissingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018