Steun ons en help Nederland vooruit

Middelbaar beroepsonderwijs (Mbo)

D66 Neder-Betuwe is voorstander van innovatie op onderwijsgebied, niet alleen vanuit het onderwijsveld, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Betrokkenheid van werkgevers draagt immers bij aan de terugdringing van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast blijkt uit reeds bestaande lokale initiatieven dat onderwijs op locatie sterke elementen kunnen zijn om jongeren tot schoolgang te motiveren. Soortgelijke of andere initiatieven zouden met steun van de gemeente uitgewerkt moeten worden. Uiteraard dient het bedrijfsleven hier nauw bij betrokken te worden. Dit sluit tevens aan bij ons speerpunt om onderwijs dichtbij huis te bieden voor zoveel mogelijk jongeren. Immers, de afstanden in onze regio zijn vaak groot en het openbaar vervoer laat in onze gemeente te wensen over. Daar komt nog bij dat de afgelopen jaren Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in toenemende mate zijn gaan specialiseren, waardoor soms de gewenste opleiding niet op de dichtstbijzijnde ROC kan worden gevolgd, maar veel verder weg. Dit zorgt ervoor dat het bezoeken van een ROC of AOC (Agrarische opleidingscentrum) vaak tijdrovend en kostbaar is. Dit laatste komt vooral omdat mbo-leerlingen van 16 en 17 jaar niet een ov-jaarkaart kunnen aanvragen.

Natuurlijk kan niet elke “exotische” mbo-opleiding op korte afstand van huis worden aangeboden. Echter, speciale aandacht dient uit te gaan naar de opleidingen die binnen onze regio hard nodig zijn voor de economie en die daardoor grotere kansen op werk bieden binnen onze regio. Dit zorgt naar verwachting ook voor een betere match tussen de opleidingen van onze jongeren en de arbeidsmarkt in onze eigen regio.

Laatst gewijzigd op 8 januari 2016