Steun ons en help Nederland vooruit

Meer openheid ook op regionaal niveau

Gebrek aan transparantie zien we ook bij voorstellen van het samenwerkingsorgaan Regio Rivierenland. D66 stelt voor dat de doelstellingen van dit samenwerkingsverband elke vier jaar worden vastgesteld door overheid én burgers. Afhankelijk van de onderwerpen kan dan gedacht worden aan de uitnodiging van relevante doelgroepen (met ervaringsdeskundigheid) of aan het organiseren van thema-avonden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018