Steun ons en help Nederland vooruit

Invloed burger op veiligheidsbeleid

D66 vindt dat de inwoners van Neder-Betuwe via wijk- en dorpsplannen zelf invloed moeten kunnen uitoefenen op het veiligheidsbeleid. De gemeente probeert wel, waar mogelijk, problemen te voorkomen. Zo kan bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen al in een vroeg stadium aandacht worden besteed aan het voorkomen van onveilige situaties. Als in concrete situaties gevoelens van onveiligheid ontstaan of toenemen, is adequate voorlichting over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen van belang.

Laatst gewijzigd op 2 januari 2014