Steun ons en help Nederland vooruit

Formatie klankbordgroepen voor succesvolle transities

De komende jaren moeten gemeenten zorg dragen voor het beleid en de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziekten (AWBZ), de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). D66 vindt dit een goede ontwikkeling, omdat gemeenten dichter bij de inwoners staan dan de landelijke politiek. Om deze transities succesvol te laten verlopen, zullen klankbordgroepen moeten worden geformeerd. Daarmee kunnen knelpunten tijdig worden onderkend. Hiervoor is een goede samenwerking met andere regionale gemeenten van belang. Hoewel klankbordgroepen erg belangrijk zijn, blijft de gemeente vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018