Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid is een breed begrip waar veel complexe problemen onder vallen. Hierbij valt te denken aan sociale veiligheid, externe veiligheid, verkeersveiligheid, veiligheid bij evenementen, criminaliteit etcetera. Veiligheid is bij uitstek een onderwerp waarvoor het bestuur randvoorwaarden moet scheppen en waarbij de burger zelf invulling kan geven aan zijn directe leef- en woonomgeving.

Een veilige omgeving creëer je samen