Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 vindt een goed milieubeleid en duurzaam investeren voor de toekomst van onze gemeente en inwoners van groot belang. Lucht, water, groen en grond moeten door de locale overheid goed beheerd worden. Er moet sprake zijn van een duurzame ontwikkeling. Met duurzame ontwikkeling bedoelen wij dat de belasting van het milieu tot een minimum moet worden beperkt, waardoor natuur zich kan herstellen. Dit geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor bedrijfseconomische ondernemingen. Onze economie moet zich namelijk kunnen ontwikkelen binnen de grenzen die de natuur stelt.

Duurzaamheid is geen keuze!