Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuurbehoud en leefbaarheid

D66 Neder-Betuwe vindt dat de leefbaarheid in alle kernen moet worden gewaarborgd. Maar wat is leefbaarheid nu eigenlijk? Dat is niet eenvoudig om uit te leggen, omdat het een zogenoemd "containerbegrip" is. Dit betekent dat leefbaarheid voor iedereen een andere betekenis kan hebben. Het is afhankelijk van de persoon, van de plaats, van de tijd en van de context. In zijn algemeenheid kunnen we echter zeggen dat leefbaarheid te maken heeft met hoe prettig iemand woont in zijn of haar gemeente. Ziet de gemeente er bijvoorbeeld aantrekkelijk uit en kun je er goed en prettig wonen of werken?

D66 Neder-Betuwe heeft een aantal factoren benoemd, waarvan zij in elk geval vindt dat dit van invloed is op de leefbaarheid in onze gemeente. We gaan hier nader in op de aspecten Wonen & Ruimte, Zorg, Sport & Cultuur en ondernemen. U zult merken dat sommige aspecten elkaar overlappen. Zo worden de woonzorgcombinaties onder het kopje "zorg" benoemd, maar zij hebben evengoed betrekking op het onderdeel "wonen".

Waar in de kernen de nadruk vooral moet komen te liggen op de leefbaarheid, moet in het buitengebied de aandacht vooral uitgaan naar natuurbehoud. Daarmee kunnen ook de volgende generaties blijven genieten van onze prachtige, groene buitengebieden.

Bewaking van het buitengebied en van de leefbaarheid in de kernen.