Steun ons en help Nederland vooruit

Waar staat D66 voor?

Democraten 66 (D66) is een sociaal liberale partij met als grondbeginsel “Liberaal waar het kan, sociaal waar het moet!”
Hieruit volgt dat enerzijds de welvaart moet worden gedeeld, maar dat anderzijds prestaties moeten worden beloond. Landelijk staat D66 bekend om haar keuze voor “nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor” (bron: https://www.d66.nl/). Deze belangrijke uitgangspunten klinken vanzelfsprekend luid en duidelijk door in het visie van D66 Neder-Betuwe.
Onderwijs en goede zorg op maat, zijn ook op lokaal politiek niveau voor de D66-leden belangrijke speerpunten; en ook inwoners meer en tijdig betrekken bij plannen, keuze’s en besluiten van onze gemeente, dat zijn bij uitstek D66 thema’s die bij ons voorop staan.
D66 spreekt zich nadrukkelijk uit vóór een krachtige Europese Unie. Het is immers belangrijk en noodzakelijk om te allen tijde over de eigen grenzen heen te kijken. Op lokaal niveau komt deze grondhouding tot uitdrukking in de wil om regionaal samen te werken. Ook hier geldt dat we het samen moeten doen! D66 Neder-Betuwe en Overbetuwe en Lingewaard onderhouden nauwe banden met elkaar. En ook D66 Gelderland stimuleert de onderlinge politieke samenwerking.
Voor ervaringsuitwisseling ook op politiek niveau vind je D66 dichtbij in de gemeente Rhenen, Wageningen, Overbetuwe en Tiel.
Raadslid Janita Hanekamp – Janssen in Herveld,  opgegroeid in Dodewaard staat u graag te woord.
Geïnteresseerd in de D66 benadering en of stelt u prijs op D66 informatie, contacteer ons via info@d66neder-betuwe.nl of bel met: 0654970661. Voor meer algemene informatie van D66 verwijzen wij u naar www.d66.nl

Laatst gewijzigd op 14 juli 2020