Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

AAV, corona proof, 16 september in De Kinkel te Bemmel

 Op woensdag avond 16 september wordt de volgende Algemene Afdelings Vergadering gehouden in cultureel centrum De Kinkel te Bemmel.

Vooralsnog gaat bestuur er van uit dat we veilig fysiek bij elkaar kunnen komen met in acht name van 1,5 meter en andere passende hygiëne regels.

Nader bericht over agenda en het zaalplan van de locatie volgen op 2 of kort daarna. Deze AAV zal in het teken staan van de voorbereiding/discussie op de GR2022. Ook zal het standaard-afdelingsreglement-d66-mei-2020, ter stemming woorden voorgelegd.

D66 Neder-Betuwe maakt deel uit van afdeling D66 BETUWE

Deze bijeenkomst bijwonen, meldt je aan via info@d66neder-betuwe.nl